Mistä kaikki sai alkunsa?

Pieksämäen englanninkielinen leikkikoulu aloitti toimintansa keväällä 1988. Kerhomuotoista toimintaa ohjasivat Hanna Tukiainen ja Anthony de Garavalho. Hanna oli Varkaudesta kotoisin ja oli ollut USA:ssa vaihto-oppilaana. Vaihto-oppilasvuotenaan hän tutustui Anthonyin ja he tulivat vierailulle Suomeen. Tuttavien kautta heidät saatiin perustamisvaiheessa olevan leikkikoulun opettajiksi ja toiminta pyörähti käyntiin. Aivan alussa ryhmiä oli vain yksi, mutta syksyllä 1988 ryhmiä oli jo kaksi, kaupungissa ja maalaiskunnassa omansa.

Koko toimintahistoriansa ajan leikkikoulu / päiväkoti on pitänyt tärkeänä sitä, että yksi työntekijöistä on aina ollut ulkomaalaistaustainen englantia puhuva henkilö. Englantia äidinkielenään puhuva opettaja on onnistuttu saamaan työntekijäksi aina pienen odottelun jälkeen. Opettajia on saatu mm. Englannista, Australiasta ja Kanadasta. Jo alusta alkaen kansainvälisyyskasvatusta on tukenut osaltaan filippiiniläisen, afrikkalaisen ja venäläisten avustajien työpanos. 

Alkuvuosinaan leikkikoulu tarjosi perheille päivähoitoa / kotihoitoa täydentävää leikkitoimintaa. Lapsista osa tuli perhepäivähoidosta ja osa kotoa. Mukana oli myös lapsia, jotka olivat aamupäivän leikkikoulussa ja iltapäivän päiväkodissa. Aloituskevään jälkeen syksyllä lapsia oli yhteensä 30 kahdessa eri ryhmässä. Alkuvuosina lapset olivat iältään 4-6 vuotiaita. Leikkikoulu toimi Meriluodon talossa lähes koko toiminta-aikansa.   Vanha Meriluodon talo oli lämminhenkinen ja kodikas.

Leikkikoulusta päiväkodiksi

Vuosi 2000

Vuonna 2000 kokopäivähoidon tarve lisääntyi niin paljon, että leikkikoulussa käyvien lasten vanhemmat alkoivat kysellä olisiko kokopäivähoito mahdollista. Päiväkotitoiminnalle sopivat tilat löytyivätkin entisen Pappilanpellon päiväkodin kiinteistöstä. Koko kesä remontoitiin, sisustettiin ja etsittiin tarvikkeita päiväkotiin ja 1.8.2000 päiväkoti Sylvin-Syli aloitti toimintansa. Leikkikoulun toimintamalli englanninkielisine tuokioineen siirtyi sujuvasti päiväkodin arkirutiinien sisään.

Päiväkodissa toimintavuoteen mahtuu paljon erilaisia teemoja. Sen lisäksi, että päiväkodin toiminnassa huomioidaan suomalaiset juhlapyhät, siellä tutustutaan myös englanninkielisten maiden juhlapyhiin ja tapakulttuuriin.  Syksyn kohokohta jo ensimmäisestä toiminta vuodesta lähtien on varmasti Halloween ja sen mukana tulevat naamiaiset karkkeineen ja kepposineen.